Gültek Piyano Akademisi

parts_viewer02 (3).jpg

 Uluslararası Geçerliliği Olan Piyano Sertifika ve Diplomaları 

Günümüzün rekabetçi ortamı, öğrencilerin sanat ve spor aktivitelerini sertifikalandırma konusunda onları yönlendirmekte; gerek akademik hayatlarında, gerek de sosyal ortamlarında bu sertifikalar onlara avantajlar sağlamaktadır.  Gültek Piyano Akademisi olarak öğrencilerimizi, uluslararası geçerliliği olan Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM) ve London College of Music (LCM) sınavlarına, hazırlık düzeyi (prep) sertifikalardan, üniversite lisans dengi diplomalara dek hazırlayabiliyoruz. Kurucularımız Sezil - Buğra Gültek, sınav sistemelerinde özellikle çok tecrübeli olup, gerek sınav merkezliği yapmaları gerek de sınavlar hakkında sayısız makale, eğitim ve danışmanlık vermeleri nedeniyle, bu konuda önemli bir yere sahiptirler. 

 

ABRSM ve LCM sınavlarına ek olarak, istenirse, Kanada Kraliyet Konservatuvarı (RCM) ve Trinity College Guildhall sınavlarına da öğrenci hazırlamaktayız.

Bu sınav sistemlerinde, piyano performansının yanı sıra, müzik teorisi ve enstrüman pedagojisi gibi alanlarda da öğrenci yetiştirmekteyiz.

Sertifika sınavlarının takibi, mecburi olmamakla beraber, öğrencilerimize daha kapsamlı bir müfredat takip edebilme şansını da sunmaktadır; bu nedenle, tarafımızdan tavsiye edilmektedir. Standart bir sertifika sınavı, düzeye göre zorluk ve kapsamı değişmekle beraber, farklı dönemlerden seçilmiş üç farklı tarzda eserin doğru şekilde icrası, teknik alıştırmaların (gam, arpej, kırık akor vb.) ezberden hakim olarak seslendirilmesi, ilk kez görülen bir yazılı notanın verilen çok kısa bir hazırlık süresinin ardından spontane icrası anlamına gelen deşifre ve bir de işitme bölümlerinden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra isteğe bağlı olarak teori sınavlarına da girilebilmekte, bazı sistemlerde yüksek düzeylere ulaşabilmek için teori sınavları zorunluluk oluşturabilmektedir. (Örneğin, ABRSM Grade 6 - 7- 8 devam edebilmek için Grade 5 müzik teorisi zorunludur.) Kanada RCM sisteminde ileri düzeyler için müzik tarihi de temel düzeyde istenmektedir.

Bu nedenle sertifika sınav hazırlığı, öğrencilerimizin çok boyutlu / çok kapsamlı hazırlıkları için uygun ortam sunmaktadır ve tarafımızdan desteklenmektedir.

 

Sertifika ve diplomaların öğrencilerin gelişimine, öz güvenine ve motivasyonuna katkısı da göz ardı edilmemelidir. Grade 8, müzik bakaloryası benzeri şekilde, bir müzik okulu lise mezuniyeti gibi düşünülebilir. Bu dereceyi bitiren kişi, bu açık sistemleri kabul eden ve genellikle İngilizce konuşan ülkelerde (İngiltere, İrlanda, İskoçya vb.) çalgı eğitimciliği yapabilir, kariyerini, gerek dışarıdan devam ederek gerek de okullara kabul edilerek müzik alanında devam edebilir. Diğer İngilizce konuşan ülkelerde de (Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya vb.), bu sertifika ve diplomalar denk olup, bu ülkelerin kendi sistemlerine entegredir. Bu ülkelerde, örgün eğitim okullarında okuyan öğrenciler de, kariyerlerine müzik alanında devam etmeseler dahi, bu sertifikaları  akademik yaşantılarında kredi olarak saydırabilmektedirler.

 

 Milli Eğitim Bakanlığımızın  piyano eğitim programı da sekiz derecelidir ve katılım belgesi ve sertifikalandırma sistemleri mevcuttur. Kurumumuz MEB onaylı resmi bir statüde olduğundan dolayı, bu belgeleri de verme yetkisi vardır. Sınavlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

ABRSM.png
RCM logo.png
meb yeni logo.jpg
londonlogo.jpg